Kancelaria Radcy Prawnego

Renata Dobrzańska       

Profesjonalna pomoc prawna...
Dla Klientów biznesowych i indywidualnych...
Zindywidualizowane podejście do każdej sprawy...
Szeroki zakres usług...
Kompleksowe rozwiązania...

Radca prawny Renata Dobrzańska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską poświęconą tematyce umowy o zastępstwo inwestycyjne obroniła w Katedrze Prawa Handlowego i Gospodarczego. W trakcie studiów uczestniczyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w letniej szkole prawa amerykańskiego “The 2003 International Business and Trade Summer Law Program in Krakow”, zorganizowanej we współpracy z Catolic University of America, Columbus School of Law w Washingtonie.


Na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ukończyła studia magisterskie w specjalności filologia angielska. Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Łodzi. Wpisana została na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi pod numerem 769 i od listopada 2012 roku wykonywała zawód adwokata. W 2015 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi pod numerem ŁD-2110 i z dniem 8 sierpnia 2015 rozpoczęła wykonywanie zawodu radcy prawnego.

 

  • specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym;
  • zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną Klientów;
  • posiada bogate doświadczenia w doradztwie prawnym w zakresie umów handlowych oraz obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek zagranicznych, prowadzących działalność produkcyjną, budowlaną i handlową, obejmujące zagadnienia m.in. prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, postępowania rejestrowego, ochrony danych osobowych, działalności e-commerce.
  • brała udział w negocjacjach w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych o dużym stopniu skomplikowania;
  • obsługiwała procedurę tworzenia spółek osobowych oraz kapitałowych oraz przekształceń podmiotów gospodarczych;
  • wdrażała wewnętrzne procedury w firmach oraz prowadziła szkolenia z zakresu prawa handlowego dla pracowników Klientów, zarówno w języku polskim jak i angielskim;
  • doradza w sprawach dotyczących prawa konsumenckiego rozpatrywanego z perspektywy przedsiębiorcy.
  • włada biegle językiem angielskim, co potwierdzają uzyskane certyfikaty FCE, CAE, Toles Advanced. Pilnie uczy się języka niemieckiego i hiszpańskiego.
.